ZP/25/2019 - Sukcesywne dostawy części do pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019 r. pod nr 588226-N-2019

SIWZ - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - GRUPA KAPITAŁOWA - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OPZ -21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - UMOWA - 26.08.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 27.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2019 r. pod nr 550178838-N-2019

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 29.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2019 r. pod nr 540181037-N-2019

Wyjaśnienie do SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 30.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2019 r. pod nr 540182046-N-2019

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 03.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 04.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 05.09.2019 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 05.09.2019 r.

Wynik postępowania - 20.09.2019 r.