ZP/3/2019 - Usługa transportu odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 18.02.2019 r. pod nr 2019/S 034-076729

SIWZ - 18.02.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 18.02.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 11.03.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2019 r.

Wynik postępowania - 04.04.2019 r.