Zarząd:

Paweł Jankiewicz - Prezes Zarządu

Marcin Bugajski - Wiceprezes

Jerzy Kasprzak   - Prokurent


Rada Nadzorcza:

Włodzimierz Zajączkowski - przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Majewski - v-ce przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Lenart - sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Kołacki - członek

Bożena Baranowska - członek

schemat_ok.jpg