ZP/40/2019 Usługa całodobowej ochrony mienia w obiektach MPO - Łódź Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2019 r. pod nr 628672-N-2019

SIWZ - 27.11.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 27.11.2019r.

Termin składania ofert: 09.12.2019r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019 r.

Wynik postępowania - 20.12.2019r.