ZP/33/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 19.11.2019 r. pod nr 2019/S 223-547467

SIWZ - 19.11.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 19.11.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 20.12.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 20.12.2019r.

Wynik postępowania - 21.01.2020r.