ZP/32/2019 - Dostawa talonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników MPO-Łódź Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2019 r. pod nr 622558-N-2019

SIWZ - 14.11.2019 r.

Termin składania ofert: 22.11.2019r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2019r.

Wynik postępowania - 28.11.2019 r.