ZP/34/2019 - USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA – ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2019 r. pod nr 622391-N-2019

SIWZ - 14.11.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 14.11.2019 r.

Wzór umowy - 14.11.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.11.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ_1 - 22.11.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ _2 - 22.11.2019r.

 

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. do godz. 11:00

Termin składania ofert 29.11.2019 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 29.11.2019r.

Wynik postępowania - 16.12.2019r.