ZP/29/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 31.10.2019 r. pod nr 2019/S 211-516838

SIWZ - 31.10.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 31.10.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 03.12.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 03.12.2019r.

Wynik postępowania - 23.12.2019r.