ZP/30/2019 - Świadczenie usług przeładunku, załadunku i innych prac za pomocą ładowarki czołowej jednonaczyniowej na terenie Sortowni Odpadów i Składowiska Balastu w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2019 r. pod nr 613773-N-2019

SIWZ - 23.10.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 23.10.2019 r.

Termin składania ofert: 31.10.2019 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 31.10.2019r.

Wynik postępowania - 06.11.2019r.