ZP/28/2019 - Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2019 r. pod nr 612989-N-2019

SIWZ - 22.10.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 22.10.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert - 28.10.2019r.

Zmodyfikowany załącznik nr 2  - Formularz cenowy - 28.10.2019r.

Termin składania ofert: 31.10.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 06.11.2019r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 06.11.2019r.

Wynik postępowania - 21.11.2019r.