ZP/26/2019 - Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych i filtrów do maszyn i pojazdów silnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2019 r. pod nr 590841-N-2019

SIWZ - 28.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 28.08.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 02.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2019 r. pod nr 540182817-N-2019

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 04.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2019 r. pod nr 540185313-N-2019

Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 06.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2019 r. pod nr 540187781-N-2019

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 10.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2019 r. pod nr 540190200-N-2019

Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 13.09.2019 r.

ZP_26_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2a - FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I_zmieniony -13.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2019 r. pod nr 540193601-N-2019

Zamawiający informuje, że w ZP_26_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2a - FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I:

  1. pozycja 3 powinny być zastosowane klasyfikacje norm jakościowych oleju,  podane z kolumny „B”, które zostały doprecyzowane w odpowiedziach z dnia 06.09.2019 r.
  2. pozycja 49 powinny być zastosowane klasyfikacje norm jakościowych oleju, które zostały doprecyzowane w odpowiedziach z dnia 06.09.2019 r., tzn. Smar Lubriten EP-2 Klasa NLGI 2.

Termin składania ofert: 05.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 11:00

Termin składania ofert: 12.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 13.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 20.09.2019 r.

Wynik postępowania - Część nr I - 07.10.2019 r.

Wynik postępowania - Część nr II - 31.10.2019 r.