ZP/20/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212 w 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 27.08.2019 r. pod nr 2019/S 164-402962

SIWZ - 27.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 27.08.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 27.09.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert- 27.09.2019r.

Wynik postępowania - 04.11.2019 r.