ZP/23/2019 - Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPO Sp. z o.o. wykonujących prace fizyczne

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2019 r. pod nr 585886-N-2019

SIWZ - 13.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 13.08.2019 r.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.08.2019r.

Wynik postępowania - 04.10.2019r.