ZP/19/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 05.08.2019 r. pod nr 2019/S 149-367488

SIWZ - 05.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 05.08.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 06.09.2019r.

Unieważnienie postępowania - 13.09.2019r.