ZP/18/2019 - Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2019 r. pod nr 578020-N-2019

SIWZ - 24.07.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 24.07.2019 r.

Sprostowanie błędnu pisarskiego - Załącznik nr 6 OPZ do SIWZ - 26.07.2019 r.

Termin składania ofert: 02.08.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 02.08.2019 r.

Wynik postępowania - 19.08.2019 r.