ZP/15/2019 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Opadów zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 20.06.2019 r. pod nr 2019/S 117-287316

SIWZ - 21.06.2019 r.

Załączniki nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ - 21.06.2019 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ (JEDZ) - 21.06.2019 r.

Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 08.07.2019 r.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 08.07.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 25.07.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 25.07.2019 r.

Wynik postępowania - 08.08.2019 r.