ZP/16/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 07.06.2019 r. pod nr 2019/S 109-265655

SIWZ - 07.06.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 07.06.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 04.07.2019 r.

Termin składania ofert: 11.07.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 12.07.2019r.

Wynik postępowania - 18.07.2019 r.