ZP/14/2019 - Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPO Sp. z o.o. wykonujących prace fizyczne

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2019 r. pod nr 557113-N-2019

SIWZ - 05.06.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 05.06.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 12.06.2019r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 14.06.2019r.

Termin składania ofert: 19.06.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 19.06.2019r.

Unieważnienie postępowania - 30.07.2019r.