ZP/5/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 06.03.2019 r. pod nr 2019/S 046-105665

SIWZ - 06.03.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 06.03.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 08.04.2018 r. do godz. 10:00