ZP/7/2019 - Usługa najmu samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2019 r. pod nr 520960-N-2019

SIWZ - 04.03.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 04.03.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 11.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2019 r. pod nr 540046507-N-2019

Termin składania ofert: 15.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 19.03.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 19.03.2019 r.

Wynik postępowania - 04.04.2019 r.