ZP/1/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191210

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 21.01.2019r. pod nr 2019/S 014-029065

SIWZ - 21.01.2019r.

Załączniki do SIWZ - 21.01.2019r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 04.02.2019r. do godz. 10:00

Wynik postępowania - 05.02.2019r.