ZP/50/2018 - Usługa całodobowej ochrony mienia w obiektach MPO – Łódź Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. pod nr 651293-N-2018

SIWZ - 21.11.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - pismo z dn. 29.11.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dn. 29.11.2018r.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ - z dn. 29.11.2018r.

Termin składania ofert: 03.12.2018 r. 05.12.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 05.12.2018r.

Wynik postępowania - 19.12.2018r.