ZP/46/2018 - Usługi konserwacyjno-naprawcze Sortowni Odpadów

Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.10.2018 r.