ZP/44/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 16.10.2018 r. pod nr 2018/S 199-451881

SIWZ - 16.10.2018r.

Termin składania ofert: 22.11.2018r. do godz. 10:00

Modyfikacja SIWZ - 09.11.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 23.11.2018r.