ZP/41/2018 - Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego na nowy samochód ciężarowy z zabudową hakową

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2018 r. pod nr 622026-N-2018

SIWZ - 26.09.2018 r.

Dokumenty finansowe cz. 1

Dokumenty finansowe cz. 2

Wyjaśnienia do SIWZ - 01.10.2018r.

Termin składania ofert: 04.10.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 05.10.2018 r.

Wynik postępowania - 10.10.2018r.