ZP/42/2018 - Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej

SIWZ - 14.09.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 14.09.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. 25.09.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 25.09.2018 r.

Wynik postępowania - 08.10.2018r.