ZP/39/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodach 191210, 191212 w 2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 14.09.2018 r. pod nr 2018/S 177-401422

SIWZ - 14.09.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 02.10.2018r.

Modyfikacja SIWZ - 15.10.2018r.

Termin składania ofert: 23.10.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.10.2018r.

Wynik postępowania - 27.11.2018r.

Wynik postępowania - 03.01.2019r.