ZP/37/2018 - Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną z żurawiem samochodowym

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 16.08.2018 r. pod nr 2018/S 156-357991

SIWZ - 16.08.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 16.08.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium - 07.09.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2 - 17.09.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 3 - 24.09.2018r.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. 01.10.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 01.10.2018 r.

Wynik postępowania - 23.10.2018 r.