ZP/34/2018 Usługa transportu odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2018 r. pod nr 602047-N-2018

SIWZ - 08.08.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 08.08.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1 - 10.08.2018 r.

Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 20.08.2018 r.

Wynik postępowania dotyczący - 28.08.2018 r.