ZP/38/2018 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 04.08.2018 r. pod nr 2018/S 149-340894

SIWZ - 06.08.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert i wniesienia wadium - 28.08.2018r.

Termin składania ofert: 13.09.2018 r.  14.09.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 14.09.2018r.

Wynik postępowania - 08.10.2018r.