ZP/36/2018 - Dostawa wózka widłowego z kabiną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2018 r. pod nr 598558-N-2018

SIWZ - 02.08.2018 r.

Przedłużenie terminu składania ofert - 08.08.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 09.08.2018r.

Termin składania ofert: 10.08.2018 r. 14.08.2018r. 17.08.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 17.08.2018r.

Wynik postępowania - 29.08.2018r.