ZP/33/2018 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 191210, 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 20.07.2018 r. pod nr 2018/S 138-315497

SIWZ - 20.07.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 14.08.2018r.

Termin składania ofert: 28.08.2018 r.  30.08.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 30.08.2018r.

Wynik postępowania - 17.09.2018r.