ZP/31/2018 - Sukcesywne dostawy opon do pojazdów silnikowych

Ołoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2018 r. pod nr 581647-N-2018

SIWZ - 29.06.2018 r.

Modyfikacja SIWZ - 2.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.07.2018 r. pod nr 500152261-N-2018

Termin składania ofert: 9.07.2018 r. 10.07.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 10.07.2018 r.

Wynik postępowania - 23.07.2018 r.