ZP/27/2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA – ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2018 r. pod nr 576318-N-2018

SIWZ - 25.05.2018 r.

Załączniki nr 1-2 do SIWZ - 20.06.2018 r.

Załączniki nr 3-10 do SIWZ - 20.06.2018 r.

Załączniki nr 11 do SIWZ - 20.06.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1 - 25.06.2018 r.

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. do godz. 11:00

Informacja o unieważnieniu postępowania - 28.06.2018 r.