ZP/25/2018 - Dostawa części do ładowarek kołowych i spycharki gąsienicowej

Ołoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.06.2018 r. pod nr 566829-N-2018

SIWZ - 6.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 6.06.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 11.06.2018 r.

Termin składania ofert: 14.06.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 14.06.2018 r.

Wynik postępowania - 26.06.2018 r.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO