ZP/16/2018 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 12.05.2018 r. pod nr 2018/S 090-201894

SIWZ - 14.05.2018r.

Sprostowanie SIWZ - 21.05.2018r.

Termin składania ofert: 19.06.2018r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 19.06.2018 r.

Wynik postępowania - 26.06.2018 r.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO