ZP/19/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 12.05.2018r. pod nr 2018/S 090-203196

SIWZ - 14.05.2018r.

Termin składania ofert: 19.06.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 19.06.2018 r.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO

Wynik postępowania - 10.07.2018r.