ZP/11/2018 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania przyjętych i wytworzonych odpadów o kodzie 15 01 02

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 23.03.2018 r. pod nr 2018/S 058-128213

SIWZ - 23.03.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 3.04.2018 r.

Termin składania ofert: 30.04.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 30.04.2018 r.

Wynik postępowania - 06.06.2018 r.