ZP/9/2018 - Usługa świadczona przez agencję pracy tymczasowej polegająca na skierowaniu do MPO – Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych w celu wykonania czynności o charakterze sortowacza odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 23.03.2018 r. pod nr 2018/S 058-128215

 

SIWZ - 23.03.2018 r.

Modyfikacja SIWZ - 24.04.2018 r.

Przedłużenie terminu składania ofert - 27.04.2018 r.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 02.05.2018 r. pod nr 2018/S 084-190333

Termin składania ofert: 30.04.2018r. 15.05.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 15.05.2018r.

Wynik postępowania - 25.05.2018r.