ZP/9/2018 - Usługa świadczona przez agencję pracy tymczasowej polegająca na skierowaniu do MPO – Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych w celu wykonania czynności o charakterze sortowacza odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 23.03.2018 r. pod nr 2018/S 058-128215

SIWZ - 23.03.2018 r.

Termin składania ofert: 30.04.2018r. do godz. 10:00