ZP/02/2018 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 09 - frakacja 0-20 mm

Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia