ZP/5/2018 - Wynajem samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną, o pojemności skrzyni ładunkowej 18-20 m3, na podwoziu trzyosiowym z trzecia osią skrętną.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2018 r. pod nr 517094-N-2018

SIWZ - 12.02.2018 r.

Odpowiedź na pytanie - 15.02.2018 r.

Termin składania ofert: 26.02.2018 r. do godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania - 26.02.2018 r.