ZP/3/2018 - Dostawa bębnów napędowych i napinających do przenośników linii technologicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2018 r. pod nr 516605-N-2018

SIWZ - 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018 r. pod nr 500037239-N-2018 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 20.02.2018 r.

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. 28.02.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 28.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7.03.2018 r.