ZP/27/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych o kodzie 200301.

Ogłoszenie o zamówieniu - 16.10.2017 r.
Sprostowanie ogłoszenia  zamówieniu - 16.10.2017 r.
SIWZ - 18.10.2017 r.
Odpowiedź na pytanie 1 - 23.10.2017 r.
Termin składania ofert: 28.11.2017 r. godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert - 28.11.2017 r.
Wynik postępowania - 02.01.2018 r.