ZP/29/2017 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - blast luzem

Ogłoszenie o zamówieniu - 27.09.2017 r.
SIWZ - 27.09.2017 r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - 04.10.2017 r.
Odpowiedź na pytania 1 - 23.10.2017 r.
Termin skladania ofert 02.11.2017 r. godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert - 02.11.2017r.
Wynik postępowania_CZĘŚĆ 1 - 28.11.2017r.
Wynik postępowania CZĘŚĆ 2 - 12.12.2017 r.