ZP/27/2020 - Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2020 r. pod nr 609877-N-2020

SIWZ - 13.11.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 13.11.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 18.11.2020 r.

Termin składania ofert: 25.11.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 25.11.2020 r.

Wynik postępowania - 08.12.2020 r.