ZO/2/2020 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO MODERNIZACJI SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

ZO/2/2020 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO MODERNIZACJI SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami - 14.08.2020r.

Pytania i odpowiedzi - 24.08.2020r.

Termin składania ofert: 28.08.2020r.

Zestawienie ofert - 03.09.2020 r.

Wynik postępowania- 05.10.2020r.