ZP/23/2020 - Najem mobilnego rozdrabniacza

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2020 r. pod nr 572266-N-2020

SIWZ - 07.08.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 07.08.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert - 13.08.2020r.

Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2020r.

Wynik postępowania - 26.08.2020r.