ZP/22/2020 - Sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2020 r. pod nr 568732-N-2020

SIWZ - 31.07.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 31.07.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 06.08.2020 r.

Termin składania ofert: 10.08.2020 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 11.08.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 11.08.2020 r.

informacja z otwarcia ofert - aktualizacja: 12.08.2020 r.

Wynik postępowania - 22.09.2020 r.