ZP/20/2020 - Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2020 r. pod nr 549932-N-2020

SIWZ - 10.06.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 10.06.2020 r.

Termin składania ofert: 23.06.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.06.2020 r.

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 - 26.06.2020 r.

Wynik postępowania w zakresie części nr 2 i 3 - 21.07.2020 r.