ZP/21/2020 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 200132

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 09.07.2020 r. do godz. 10:00